Балансиране

img11

КООРДИНАТОР НА БГ

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД - Координатор на стандартна и комбинирана балансираща група

View more
img11

ОСПОРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ

Оспорване на количества и цени

View more
img11

ГРАФИЦИ

Подаване на прогнозни графици, отчитане и валидиране на данни

View more
img11

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Общи права и задължения в рамките на балансиращата група

View more
img11

НОВИ ЧЛЕНОВЕ

Включване на нов член в балансиращата група с координатор МОСТ ЕНЕРДЖИ АД

View more
img11

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИ

Разпределение на общия небаланс между членовете на балансиращата група. Цена за доставка по чл.62, ал.6 от Правила за търговия с електрическа енергия.

View more