Пазар

img11

ПАЗАРЕН МОДЕЛ

На свободния пазар на електрическа енергия на потребителите имат неограничена възможност за избор на доставчик. Свободната конкуренция между участниците на пазара резултира в повишаване...

View more