БАЛАНСИРАНЕ title

КООРДИНАТОР НА БГ

КООРДИНАТОР НА БГ
МОСТ ЕНЕРДЖИ АД - Координатор на стандартна и комбинирана балансираща група
още »

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БГ

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ В БГ
Общи права и задължения в рамките на балансиращата група
още »

ГРАФИЦИ

ГРАФИЦИ
Подаване на прогнозни графици, отчитане и валидиране на данни
още »

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕБАЛАНСИ
Разпределение на общия небаланс между членовете на балансиращата група
още »

ОСПОРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ

ОСПОРВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВА И ЦЕНИ
Оспорване на количества и цени
още »

НОВ ЧЛЕН НА БГ

НОВ ЧЛЕН НА БГ
Включване на нов член в балансиращата група с координатор МОСТ ЕНЕРДЖИ АД
още »