ПАЗАР title

ПАЗАРЕН МОДЕЛ

ПАЗАРЕН МОДЕЛ
На свободния пазар на електрическа енергия на потребителите имат неограничена възможност за избор на доставчик. Свободната  конкуренция между участниците на пазара резултира в повишаване...
още »

БАЛАНСИРАЩИ ГРУПИ

БАЛАНСИРАЩИ ГРУПИ
Търговските участници на либерализирания пазар носят отговорност за балансиране на своите обекти и сключват с ЕСО договори за балансиране. За да намалят разходите си за небаланси, цените за които...
още »

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Закон за енергетиката Правила за търговия с електрическа енергия ЗЕВИ Правила за за управление на електроенергийната система Правила за условията за достъп до електропреносната и...
още »

РАБОТА НА ПАЗАРА

РАБОТА НА ПАЗАРА
Тук можете да намерите линк към  информация относно работата на пазара на електрическа енергия... 
още »