КООРДИНАТОР НА БГ

КООРДИНАТОР НА БГ назад

КООРДИНАТОР НА БГ

След доказване на техническа и ресурсна обезпеченост пред ДКЕВР, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД получи разширение на лиценза, необходимо за придобиване на правата и задълженията на  координатор на стандартна и комбинирана балансираща група.