БАЛАНСИРАЩИ ГРУПИ

БАЛАНСИРАЩИ ГРУПИ назад

БАЛАНСИРАЩИ ГРУПИ

Участниците в балансиращата група уреждат разходите за своите небаланси с координатора.  Тези разходи зависят както от точността на прогнозата на всеки участник, така  и от т.н. «групов ефект на балансиране» , възникващ, когато някои от участниците в групата имат небаланси с различен знак които взаимно се анулират, като общият измерен небаланс на групата намалява.  Резултатът е намаляване на разходите за небаланси за участниците в групата в сравнение със случаите, в които всеки пазарен участник самостоятелно излиза на балансиращия пазар.