ПАЗАРЕН МОДЕЛ

ПАЗАРЕН МОДЕЛ назад

ПАЗАРЕН МОДЕЛ

На свободния пазар на електрическа енергия на потребителите имат неограничена възможност за избор на доставчик. Свободната  конкуренция между участниците на пазара резултира в повишаване на  качеството на предлаганите услуги, подобряване на сигурността на снабдяването и оптимизиране на  цената на енергията. Свободният пазар на електрическа енергия в България е изграден въз основа на  модела на двустранни договори и балансиращ пазар: