КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОПАРАМЕТРИ

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОПАРАМЕТРИ назад

КОНТРОЛ НА ЕЛЕКТРОПАРАМЕТРИ

КОНТРОЛ  И ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРО-ПАРАМЕТРИ

В отговор на потребностите на своите клиенти, МОСТ ЕНЕРДЖИ АД  съвместно с Акредитиран орган за контрол от вид “С”допълва предлаганите услуги с контрол и оценка на електро-параметри в областта електрически уредби и съоръжения до и над 1000V: