УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО назад

Системата за управление на качеството на МОСТ ЕНЕРДЖИ АД, приложима за търговия с електрическа енергия и енергоносители, финансиране, информационно проучване, координиране на балансиращи групи на пазара на електрическа енергия, е одитирана и регистрирана за съответствие с изискванията на ISO 9001:2015.