ЛИЦЕНЗИИ

ЛИЦЕНЗИИ назад

ЛИЦЕНЗИИ

МОСТ ЕНЕРДЖИ АД  е учредено през 2010г. с цел участие в конкурентния търговски бизнес на  европейските енергийни пазари.

Дружеството е aктивен участник в българския либерализиран енергиен пазар,  в качеството на: